Přehledná pomoc v účetnictví

Export vybraných dat do mzdového účetnictví

Z docházkového systému lze exportovat data do mzdového účetnictví. Výstupní soubor může být ve formátu XLS (MS Excel) nebo CSV (textový soubor s daty oddělenými středníkem a názvem údajů v 1. řádku). Exportují se dvě skupiny údajů. První skupina je pevná a exportuje se vždy. Údaje druhé skupiny si určuje uživatel uvedením mzdového kódu u účelu v číselníku účelů. U těchto údajů si může zvolit, zda chce údaje exportovat v hodinách nebo ve dnech. Údaje v hodinách i ve dnech jsou uváděné na dvě desetinná místa.


Seznam vždy exportovaných dat

 • Obsah názvu prostředku, zpravidla příjmení a jméno pracovníka
 • Osobní číslo
 • Oficiální fond pracovní doby spočítaný jako součin počtu pracovních dnů a stanovené pracovní doby. Do pracovních dnů se započítávají i svátky, které připadnou na pondělí až pátek
 • Skutečný fond pracovní doby - oficiální fond pracovní doby snížený o nemoci, dovolené a překážky v práci
 • Skutečně odpracovaná doba (uznaná přítomnost na pracovišti a rezervace s příznakem pracovní činnosti nebo práce mimo pracovní dobu)
 • Přesčas - v případě povoleného převádění přesčasových hodin z minulých měsíců nebo používání hodinových kont se do výpočtu přesčasů započítávají hodnoty z minulých měsíců. V případě nedostatečného počtu odpracovaných hodin je uvedené záporné číslo
 • Středisko pracovníka
 • Oddělení pracovníka
 • Odpracované hodiny o víkendech (soboty a neděle, pokud se nejedná o svátek)
 • Odpracovaná doba o svátcích
 • Odpolední – odpracovaná doba ve směnách označených jako odpolední, pokud se nejedná o svátek nebo víkend
 • Noční – odpracovaná doba ve směnách označených jako noční v době mezi 22. a 6. hod. včetně víkendů a svátků


Mít něco navíc se hodí

Skupina volitelných údajů

Do exportu se navíc zařadí údaje o délce rezervací, u jejichž účelů jsou v číselníku účelů uvedené mzdové kódy. Mzdové kódy se přenesou do názvů údajů. Údaje lze exportovat v hodinách nebo ve dnech.