Popis funkce programu

Přehled hlavních výhod používání elektronického systému docházky od společnosti ComArr, spol. s r.o.

Náš docházkový systém nabízí všestranné řešení v okruhu docházky zaměstnanců, rezervaci prostředků a řízení přístupu do objektu. Jedná se tak o nesrovnatelně modernější a univerzálnější náhradu dřívějších „píchaček“. Sledujte docházku zaměstnanců s nulovými náklady na lidskou práci. Mezi nejzákladnější funkcionality programu patří především jednoduchá správa docházky, přímý export dat do mzdového systému a především spolehlivost a nízko-nákladové řešení.

DOCHÁZKOVÉ TERMINÁLY

K našemu SW nabízíme samozřejmě kvalitní docházkové terminály s nejnovějšími technologiemi.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

Jednoduše si nastavte zóny, dle kterých lze řídit přístup zaměstnanců do částí budovy.

EXPORT DO MEZD

Na základě dat docházky zaměstnanců lze exportovat dobu v zaměstnání do mzdového systému.


Základní hardware pro docházkový systém

Moderní docházkové terminály

Docházkový terminál slouží k přesné evidenci docházky zaměstnanců. V kombinaci s programem Docházka ComArr funguje podobně jako elektronické „píchačky“. Na terminálu lze zadávat příchody a odchody ze zaměstnání, tak i Vámi zvolené účely jako například lékař, soukromě mimo, služební cesta, aj. Princip je takový, že se zaměstnanci jednoduše u terminálu identifikují otiskem prstu, čipem, kartou nebo heslem a následně si vyberou účel, který potřebují.


Přístupový systém a jeho hlavní využití v programu Docházka

Přístupový systém Docházka ComArr vám umožní jednoduše nastavit přístupy jednotlivých zaměstnanců. Lze povolit/zakázat přístup zaměstnanci či skupině zaměstnanců do určitých místností, vymezit určité dny nebo hodiny, kdy mají zaměstnanci povolen vstup. Toto vše lze jednoduše nastavit pomocí programu Docházka. Díky přístupovému systému navíc získáte přehled o pohybu zaměstnanců v prostorách vaší firmy, jelikož přístupové transakce jsou zaznamenávány a lze si je později prohlédnout.


podpora v účetnictví

Export do mzdového systému

Z docházkového systému lze exportovat data do mezd. Výstupní soubor může být ve formátu XLS (MS Excel) nebo CSV (textový soubor s daty oddělenými středníkem a názvem údajů v 1. řádku).