Grafická přehlednost především

Rezervace a zobrazení přehledu o činnosti prostředků

Modul Rezervace je grafický nástroj, poskytující výborný přehled o činnosti prostředků. Je zde detailně zobrazen přehled rezervací volitelných účelů, příchodů a odchodů zaměstnanců. Je zde vidět přesný čas záznamu na terminálu a s ním i fotografie pro ověření pravosti uživatele, který tento záznam provedl. Při zadání účelu z programu jsou v rezervaci vidět informace: kdo provedl, cíl, účel, čas kdy byla zadána, délka rezervace.

Účely, které chce zaměstnavatel využívat, si může nastavit podle svých požadavků (lékař, zákazník, dovolená, náhradní volno, nemoc,…). U těchto účelů si lze také nastavit požadavky pro výpočet pracovní doby. To znamená, jestli se daný účel započítává do pracovní doby (zákazník, lékař,….), nebo se nepočítá do pracovní doby (soukromě mino, přestávka na kouření, oběd, …) a musí si tuto dobu napracovat. Každému účelu lze přiřadit vybranou barvu a v rezervacích je tak na první pohled vidět, o jaký účel se jedná. Jsou zde zobrazeny jak aktuální rezervace, tak i plánované. Lze tedy program používat i jako plánovací kalendář.


Hromadná rezervace

Lze využít i možnost hromadné rezervace prostředků (osob, aut, místností, nástrojů…) s návazným přehledem jejich využití. Například lze provést rezervaci auta společně s osobou, nebo provést hromadnou rezervaci více prostředků. Tyto osoby jsou informovány emailem o přidělené rezervaci. Hromadné rezervace může provádět pouze osoba, která je k tomu oprávněna.

U každého prostředku je v rezervacích možnost zobrazení jeho údajů (telefon, osobní číslo, bydliště, email, oddělení, typ směny). Stačí tedy jednoduše kliknout na vybraného uživatele a hned vidíte veškeré informace. Tyto údaje jsou volitelné a nemusí být vyplněny. Zadávají se při vytváření prostředku.