Jak to funguje?

Princip přístupového systému

Elektronický přístupový systém nahrazuje klasické klíče všude tam, kde je potřeba identifikačním systémem zabezpečit vstup do místnosti, oddělení nebo budovy. Přístupový systém rozpozná zaměstnance okamžitě po přiložení čipu, zadání hesla nebo sejmutí otisku prstu přístupovým terminálem umístěným u vybraných dveří.

Přístupový systém Docházka ComArr vám umožní jednoduše nastavit přístupy jednotlivých zaměstnanců. Lze povolit/zakázat přístup zaměstnanci či skupině zaměstnanců do určitých místností, vymezit určité dny nebo hodiny, kdy mají zaměstnanci povolen vstup. Toto vše lze jednoduše nastavit pomocí programu Docházka. Díky přístupovému systému navíc získáte přehled o pohybu zaměstnanců v prostorách vaší firmy, jelikož přístupové transakce jsou zaznamenávány a lze si je později prohlédnout.


Hlavní funkcionalita

Přístupy a časové zóny

U každého prostředku lze nastavit možnost přístupu podle časové zóny. To znamená, že lze nastavit skupině nebo samostatné osobě přístup do určeného objektu pouze v povolený čas a den. Například, někteří zaměstnanci mají přístup do budovy v pondělí až pátek od 7:00 do 20:00, někteří nonstop a někteří jen v určité dny.

Přístupy a zóny

Popis obrázku: Žlutě podbarvená pole znamenají, kdy má osoba povolen přístup.


Online přehled příchodů, odchodů, aj.

Funkce poskytuje online přehled záznamů z terminálů. V přehledu uvidíte aktuální transakce prováděné na terminálech s možností zobrazení fotky z přístupové transakce s možností porovnání s referenční fotkou z přístupového systému. Toto lze využít například ve vrátnici, kde vrátný ihned vidí průchod přes přístupový terminál a má možnost porovnat příchozího člověka podle referenční fotky nahrané v přístupovém systému.


Přehled průchodů jednotlivými terminály

Funkce poskytuje přehled o záznamech z přístupových terminálů za zadané časové období. Lze zde také vkládat, upravovat nebo rušit příchody či odchody pro pracovníky, ke kterým máte právo editace příchodů a odchodů. V detailu přístupové transakce lze pro porovnání zobrazit pořízenou fotografii z příslušné transakce a referenční fotografii konkrétního zaměstnance.