Přístupová práva

V programu Docházka lze nastavit jednotlivým uživatelům i skupinám různá přístupová práva.

1. Prohlížení rezervací
Uživatel s tímto oprávněním vidí rezervace ostatních prostředků, pro které má toto oprávnění.

2. Úprava rezervací
Uživatel může vytvářet nebo upravovat rezervace prostředků, pro které má toto oprávnění. Po provedení rezervace je odeslán email s informací o vytvoření/změně rezervace prostředkům, kterých se to týká. Rezervace lze provádět hromadně pro více prostředků.

3. Úprava příchodů a odchodů
Uživatel s tímto právem může ručně zadávat nebo upravovat příchody a odchody, pro které má toto oprávnění. Každý tento zápis je zaznamenán jako ruční zápis s informací, kdo tento zápis provedl.

4. Měsíční uzávěrka
Uživatel s tímto právem provádí měsíční uzávěrky osobám, pro které má toto oprávnění.

5. Zrušení měsíční uzávěrky
Oprávněný uživatel může zrušit měsíční uzávěrku skupin nebo prostředků / otevřít skupinu či prostředek/, ke kterým má toto právo přiděleno. Slouží k případné nutné úpravě chybných dat, zjištěných po uzávěrce.

6. Plánování Kalendáře směn
Uživatel může vytvářet a upravovat kalendář směn osobám, ke kterým má toto právo přiděleno.

7. Prohlížení přístupů
Uživatel může prohlížet, které osoby mají přístup do zvolené zóny.

8. Úprava přístupů
Uživatel může povolovat/měnit přístupy osobám, pro které má oprávnění.