Usnadníme Vaši práci

Pomocí sestav pro tisk a export lze přehledně získávat data z docházkového systému

V programu Docházka lze prohlížet, tisknout nebo exportovat různé sestavy do Excelu.

Docházkový systém má implementováno pár klíčových funkcí pro export dat, další lze tvořit individuálně dle přání zákazníka.

Hlavní sestavy docházkového systému
  1. Evidence stravenek
  2. Žádanky o dovolenou
  3. Cestovní příkazy
  4. Evidence pracovní doby
  5. Přítomnost na pracovišti
  6. Rezervace období
  7. Přehled a kontrola jízd
  8. Pracovní výkazy
  9. Plán směn

1. Evidence stravenek

Systém evidence stravenek vychází z předpokladů, že se jedná o stravenky nevázané konkrétním datem (libovolnou stravenku lze využít v libovolný den). V případě přečerpaného nároku na stravenky v měsíci je pracovník nevrací – o rozdíl je mu snižován nárok na další měsíc. Pracovník nemá nárok na stravenku za pracovní den, má-li rezervaci: dovolená, nemoc, služební cesta.

Stravenky

2. Žádanky o dovolenou

Pro rezervace s významem "dovolená" systém umožňuje kdykoli (počínaje okamžikem vytvoření rezervace) vytisknout žádanku o dovolenou.

Dovolená

3. Cestovní příkazy

Program umožňuje pro rezervace, vytisknout cestovní příkaz. Cestovní příkaz lze pořídit pouze u rezervací, které mohou sloužit jako podklad pro cestovní příkaz. Trvání služební cesty musí být alespoň v jednom kalendářním dni delší než 5 hodin. Není rozhodující, zda jde o pracovní den či nikoli. Cíl cesty musí být vyplněn a musí být jiný, než je místo firmy.

Cestovní příkaz

4. Evidence pracovní doby

Přehled docházky za zvolené období. Je zde vidět kompletní docházka zaměstnance (skutečná odpracovaná doba, dovolená, lékař, práce mimo pracovní dobu, ve svátky, přesčasy,…).

Evidence pracovní doby